Minusta

Olen koulutukseltani sosionomi (AMK). Minulla on pitkä kokemus nuorten ja aikuisten parissa työskentelystä erityisammattioppilaitoksessa, ammatillisessa kuntoutuksessa sekä työikäisten sosiaalipalveluissa. Asiakkaani ovat olleet pääasiassa nuoria aikuisia, joilla on toimintakykyyn vaikuttavia neuropsykiatrisia oireita tai mielenterveysongelmia.

Olen opiskellut lisäkoulutuksena kaksivuotiset kognitiivisen lyhytterapian opinnot. Terapiaopinnot ovat auttaneet ymmärtämään syvemmin asiakkaan kokemuksia ja niiden vaikutusta nykytilanteeseen.

Ajattelen, että jokaisella meistä on vahvuuksia ja voimavaroja, mutta joskus niitä voi olla hankala ilman tukea tunnistaa. Tarvittava tuki voi tulla ystäviltä, vanhemmilta, muilta aikuisilta tai ammattilaisilta. Olen ollut tukemassa monen nuoren aikuisen polkua kohti opiskelu- ja työelämää ja itsenäistä pärjäämistä. 

Nuotti-valmennuksen tapaamisia voi olla nuoren kotona, kahvilassa, luontoympäristössä, melkein missä tahansa! Minulla on myös oma työtila Lounatuulet Yhteisötalossa Turun keskustassa, sielläkin voidaan tavata. Nuotti-valmennukseen voi nuoren toiveesta ja valmennuksen tavoitteesta riippuen sisältyä myös arkisten asioiden yhdessä tekemistä, esimerkiksi kaupassa käyntiä, ulkoilua, kokkailua tai kodin siivoamista. Valmennukseen voi nuoren toiveesta sisältyä myös etätapaamisia. Mielestäni asioita oppii parhaiten rennossa ja kannustavassa ympäristössä sekä yhdessä tekemällä. 

Jos asiat ovat menneet solmuun, ei kannata jäädä yksin, vaan hakea rohkeasti apua!