Minusta

Olen koulutukseltani sosionomi (AMK). Minulla on pitkä kokemus nuorten ja aikuisten parissa työskentelystä erityisammattioppilaitoksessa, ammatillisessa kuntoutuksessa sekä työikäisten sosiaalipalveluissa. Asiakkaani ovat olleet pääasiassa nuoria aikuisia, joilla on toimintakykyyn vaikuttavia neuropsykiatrisia oireita tai mielenterveysongelmia.

Aloitin pari vuotta sitten kognitiivisen lyhytterapian opiskelun ja syksyllä 2020 saan opinnot päätökseen. Terapiaopinnot ovat auttaneet ymmärtämään syvemmin asiakkaan kokemuksia ja niiden vaikutusta nykytilanteeseen.

Ajattelen, että jokaisella meistä on vahvuuksia ja voimavaroja, mutta joskus niitä voi olla hankala ilman tukea tunnistaa. Tarvittava tuki voi tulla ystäviltä, vanhemmilta, muilta aikuisilta tai ammattilaisilta. Ammattilaisena autan asiakasta hahmottamaan tämän hetkistä elämäntilannetta sekä pohtimaan erilaisia näkökulmia ja ratkaisuja tilanteeseen.

Valmentajana annan asiakkaan käyttöön oman kokemukseni ja ammattitaitoni. Olen kannustava ja rohkaiseva valmentaja ja minusta on tärkeää huomata pieniä, arkisia onnistumisia ja iloita niistä yhdessä asiakkaan kanssa.