Minusta

Olen koulutukseltani sosionomi (AMK) ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Minulla on pitkä kokemus nuorten ja aikuisten parissa työskentelystä erityisammattioppilaitoksessa, ammatillisessa kuntoutuksessa sekä työikäisten sosiaalipalveluissa. Asiakkaani ovat olleet pääasiassa nuoria aikuisia, joilla on toimintakykyyn vaikuttavia neuropsykiatrisia oireita tai mielenterveysongelmia.

Olen opiskellut lisäkoulutuksena kaksivuotiset kognitiivisen lyhytterapian opinnot sekä psykologian perusopintoja. Terapiaopinnot ovat auttaneet ymmärtämään syvemmin asiakkaan kokemuksia ja niiden vaikutusta nykytilanteeseen. 

Ajattelen, että jokaisella meistä on vahvuuksia ja voimavaroja, mutta joskus niitä voi olla hankala ilman tukea tunnistaa. Tarvittava tuki voi tulla ystäviltä, vanhemmilta, muilta aikuisilta tai ammattilaisilta. Olen ollut tukemassa monen nuoren aikuisen polkua kohti opiskelu- ja työelämää ja itsenäistä pärjäämistä. 

Jos asiat ovat menneet solmuun, ei kannata jäädä yksin, vaan hakea rohkeasti apua!