Pilvi Seppänen 

Kelan Nuotti-valmennus

 

 Minusta

Olen koulutukseltani sosionomi (AMK). Minulla on pitkä kokemus nuorten ja aikuisten parissa työskentelystä erityisammattioppilaitoksessa, ammatillisessa kuntoutuksessa sekä työikäisten sosiaalipalveluissa. Syksyllä 2020 saan lisäksi kognitiivisen lyhytterapian opinnot päätökseen.

Ajattelen, että jokaisella meistä on vahvuuksia ja voimavaroja, mutta joskus niitä voi olla hankala ilman tukea tunnistaa. Tarvittava tuki voi tulla ystäviltä, vanhemmilta, muilta aikuisilta tai ammattilaisilta. Ammattilaisena autan hahmottamaan tämän hetkistä elämäntilannetta sekä pohtimaan erilaisia näkökulmia ja ratkaisuja tilanteeseen.


p. 044 901 2388