Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivinen lyhytterapia on aktiivinen, kohdennettu ja ajallisesti rajattu terapiamuoto, joka tukee asiakkaan omaa itseymmärrystä ja itsehoitoa. Lyhytterapiassa asiakas ja terapeutti työskentelevät yhdessä määriteltyjen tavoitteiden eteen.

Kognitiivisessa terapiassa ajatellaan, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa, jolloin muokkaamalla ajatuksia uuteen suuntaan saadaan muutosta myös tunnekokemukseen. Terapiassa kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaisia käyttäytymis- ja toimintatapoja. Terapiaan voi sisältyä myös kotona pohdittavia tehtäviä ja harjoituksia. Lyhytterapian kesto on yleensä 3-20 käyntikertaa.

Kognitiivinen lyhytterapia sopii esimerkiksi:

  • lieviin, lyhytaikaisiin mielenterveyden häiriöihin, kuten lievä masennus ja ahdistuneisuus
  • oman suunnan löytämiseen
  • omien arvojen pohdintaan
  • elämän taitekohtiin
  • avuksi muutoksen käynnistämisessä tai siihen sopeutumisessa

Lyhytterapia ei ole psykiatrista sairaudenhoitoa, joten kaikille lyhytterapia ei sovellu. Mielenterveysdiagnoosi ei estä lyhytterapiaan hakeutumista, mutta vakavampien mielenterveyden haasteiden kohdalla suositellaan psykiatrista hoitoa. 

Terapiahinnasto:

lyhytterapia 45 min / 50 euroa