Kenelle?

Nuotti-valmennus on tarkoitettu 16-29 -vuotiaalle nuorelle, jonka toimintakyky on heikentynyt. Se sopii erityisesti nuorelle, joka on työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella tai jonka opiskelu on vaarassa keskeytyä. Nuorella saattaa olla jokin sairaus tai vamma, mutta se ei ole edellytys valmennuksen myöntämiselle. 

Nuotti-valmennusta suositellaan erityisesti tilanteessa, jossa nuori esimerkiksi:

- on asiakkaana Ohjaamossa, etsivässä nuorisotyössä, sosiaalipalveluissa tai TYP-toimipisteessä ja nuoren heikentynyt toimintakyky haittaa tai estää opintojen selvittelyä ja suunnittelua tai työllistymistä. 

- ei ole voimia suunnitella elämää eteenpäin tai luomaan tavoitteita tulevaisuudelle

- opinnot ovat keskeytyneet ja kaipaa tukea jatkomahdollisuuksien pohtimiseen

- on keskeyttänyt ase- tai siviilipalveluksen ja elämäntilanne on selkiytymätön

- päihdeongelmastaan huolimatta pyrkii muuttamaan elämäänsä ja tarvitsee tukea muutokseen. 


Nuorella voi olla lisäksi muita vaikeuksia elämässä, esimerkiksi velkataakkaa, peliriippuvuutta, aikuistumiseen ja itsenäistymiseen liittyviä haasteita tai kuormitusta liittyen sosiaalisiin suhteisiin.